Voorzitter MVF p/a
dhr. G. Dedert
locomotief

Penningmeester MVF p/a
dhr. G. Stekelenburg
Zwenkgras 168
8935 HH  Leeuwarden
058 – 288 26 61

Secretaris MVF p/a
dhr J.A. de Jong
Schoolplein 9
8748 BR Witmarsum
0517-531318

Algemeen lid: G. Dedert
Algemeen lid: C.J. Siccama

IBAN: NL12RABO0131777734
t.n.v de penningmeester MVF